Rezerwacja Pokoi

1. Rezerwacje przyjmowane są drogą mailową lub telefoniczną.
2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
3. Aby rezerwacja stała się rezerwacją gwarantowaną konieczne jest uiszczenie w ciągu 3 dni roboczych od dokonania rezerwacji zaliczki w wysokości 30% od kwoty za cały pobyt (na przelewie prosimy umieszczać imię i nazwisko oraz datę pobytu).
4. Brak wpływu zaliczki w określonym terminie od dokonania rezerwacji skutkuje anulacją rezerwacji.
5. Pozostała część należności pobierana jest w dniu przyjazdu, w momencie meldowania gościa.
6. Płatność w PLN lub Euro. W przypadku przeliczania Euro na PLN stosowany jest kurs z dnia dokonywania płatności lub wystawiania faktury.
7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od NoclegiChęciny.pl, zaliczka nie podlega zwrotowi.
8. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu +48 880 095 547 lub na adreskontakt@noclegicheciny.pl
9. Niestawienie się gościa do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeśli gość nie poinformował wcześniej recepcji i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi.
10. Wpłata zaliczki, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
11. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez NoclegiChęciny.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
12. Cena wynajmu pokoi jest ceną brutto i nie zawiera ubezpieczenia.

Regulamin NoclegiChęciny.pl

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
2. Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby noclegowej jest możliwy tylko w przypadku gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.
3. Przedłużenia pobytu poza wskazany w rezerwacji termin Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. NoclegiChęciny.pl może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku Gości nie stosujących się do poniższego regulaminu lub w przypadku braku dostępności pokoju.
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
5. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających w NoclegiChęciny.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
6. Gość nie może użyczać wynajmowanej przez siebie pokoju osobom niezameldowanym w NoclegiChęciny.pl.
7. Osoby niezameldowane w NoclegiChęciny.pl mogą przebywać w pokoju gościa do godz.22:00
8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.
9. Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w pokojach, korytarzach i balkonach. Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz, gdzie na życzenie gości będą wykładane popielniczki.
10. Podczas pobytu Gościa pokoje nie są udostępniane osobom trzecim.
11. Osoby sprzątające serwisują pokój jedynie pod nieobecność Gości. Codzienny serwis obejmuje wyniesienie śmieci oraz ścielenie łóżek. Wymiana pościeli obowiązuje przy pobytach dłuższych niż 7 dni.
12. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
13. Parking niestrzeżony dla Gości NoclegiChęciny.pl udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostałe w nich mienie.
14. Obsługa zobowiązana jest reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz porządku i czystości w NoclegiChęciny.pl. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w recepcji.
15. Regulamin NoclegiChęciny.pl podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.noclegicheciny.pl, w drodze indywidualnego informowania Gościa przy potwierdzeniu rezerwacji oraz poprzez umieszczenie go w budynku.

Powrót do góry