Atrakcje Gór Świętokrzyskich :

Góry Świętokrzyskie – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Obok Sudetów jedno z najstarszych pasm górskich w Polsce. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Góry.

Położenie gór świętokrzyskich: Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Polsce. Powstały w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych, a ponownie wypiętrzone i sfałdowane zostały w orogenezie hercyńskiej. Położone są w południowo-wschodniej części Polski, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższym pasmem Gór Świętokrzyskich są Łysogóry, których szczyt Łysica ma wysokość 612. m n.p.m. Na terenie Gór Świętokrzyskich znajduje się Świętokrzyski Park Narodowy. Występujące tu warunki przyrodnicze stwarzają duże możliwości rozwoju turystyki, dlatego goście i wczasowicze chętnie korzystają z szerokiej bazy noclegów Gór Świętokrzyskich. Dodatkowym atutem tego regionu, który może być wykorzystywany w rozwoju turystyki, jest czyste powietrze i licznie reprezentowane ślady prehistorycznej aktywności człowieka.

Święty Krzyż - województwo świętokrzyskie

Atrakcje Gór Świętokrzyskich: Święty Krzyż

Święty Krzyż, dawniej: Łysieć lub Łysa Góra, wznosi się 595 m. npm. Z wysokości tej góry rozciąga się niepowtarzalny widok na rozległą okolicę, liczne wioski i miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Tarnobrzeg, Połaniec. Już w starożytności w pobliżu Świętego Krzyża przechodził szlak handlowy prowadzący znad Morza Czarnego i Rusi Czerwonej do miast Morza Bałtyckiego. W czasach przedchrześcijańskich gromadzili się tutaj ludzie, by odprawiać pogańskie obrzędy religijne i tutaj czczono boga wiatrów, boga wojny i boga przyjaźni. Świadectwem po dawnym ośrodku kultu pogańskiego jest zachowany do dnia dzisiejszego tzw. wał kultowy (ok. 1,5 km długości) pochodzący z VIII-X wieku. Wraz z przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa w 966 roku, na Świętym Krzyżu wzniesiono pierwszą świątynię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Historyk Polski Jan Długosz stwierdza, że w 1006 r. na Świętym Krzyżu założony został także klasztor benedyktyński. Na miejscu „powstał klasztor, wzniesiony z kamienia przez króla Bolesława Wielkiego, pierwszego króla Polski, w którym drzewa Krzyża Pańskiego znaczna znajduje się cząstka niosąca ludziom dobrodziejstwa, tu pozostawiona przez św. Emeryka, syna św. Stefana, króla Węgier, za zaleceniem anioła widzeniu” /Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki… s. 156-157/…

Atrakcje Gór Świętokrzyskich: Święta Katarzyna

Święta Katarzyna – miejscowość położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Bodzentyn. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie kieleckim. Miejscowość jest siedzibą parafii św. Katarzyny. Święta Katarzyna znajduje się u podnóża Łysicy (612 m n.p.m.) – najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. Przez wieś przepływa strumień, który jest jednym z cieków źródłowych Czarnej Nidy. Przez wieś przechodzi czerwony szlak turystyczny – Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków, niebieski szlak turystyczny im. E. Wołoszyna z Wąchocka do Cedzyny oraz czerwony szlak rowerowy z Cedzyny do Nowej Słupi. W Świętej Katarzynie znajdują się domy wycieczkowe, schronisko młodzieżowe, restauracje oraz kawiarnia PTTK. Na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się kilka kapliczek, między innymi św. Franciszka przy źródełku, przy czerwonym szlaku na Łysicę. W Świętej Katarzynie powstało w 1910 roku pierwsze w Górach Świętokrzyskich schronisko turystyczne. Warto zobaczyć: Muzeum Minerałów i Skamieniałości, Klasztor bernardynek i kościół św. Katarzyny, Kapliczka świętego Franciszka, Kapliczka Janikowskich, zwana kapliczką Żeromskiego

Święta Katarzyna - województwo świętokrzyskie

Łysica - województwo świętokrzyskie

Atrakcje Gór Świętokrzyskich: Łysica

Łysica (pot. Góra Świętej Katarzyny[1]) – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 611,8 m n.p.m.[2] Znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od wsi Święta Katarzyna. Należy do Korony Gór Polski, jest jej najniższym szczytem. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Góra ma dwa wierzchołki. Wschodni wierzchołek, nazywany Skałą Agaty lub Zamczyskiem, wznosi się na wysokość 608 m n.p.m.[1] Jest to skalna grań (wychodnia kwarcytów) o długości ok. pół kilometra. Na wyższym wierzchołku zachodnim znajduje się replika pamiątkowego krzyża z 1930 r. oraz nieliczne pozostałości wieży triangulacyjnej. Ze szczytu roztacza się ograniczony widok w kierunku północnym – na Górę Miejską i Psarską. Łysica zbudowana jest z kwarcytów i łupków kambryjskich. Od strony północnej i południowej szczyt otaczają gołoborza. Łysica jest całkowicie porośnięta lasem. W partiach szczytowych rośnie jodła, a poniżej las jodłowo – bukowy. Na stoku południowym, na wysokości ok. 590 m, położone jest niewielkie torfowisko. Na stoku północnym znajdują się liczne źródła strumieni. W partiach szczytowych gnieżdżą się orliki krzykliwe, krogulce i kobuzy.Podania mówią, że u podnóża Łysicy istniała kiedyś pogańska świątynia, na miejscu której obecnie znajduje się klasztor sióstr bernardynek. Przez górę przechodzi Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków….

Powrót do góry