W tych górach jest wszystko co kochamy i chcemy Wam to pokazać…

Nie tylko Miasto i Gmina Chęciny jest pełna wrażeń i atrakcji. Około 20 kilometrów od Chęcin znajdują się Kielce, około 200 000 tysięczne miasto, które w trakcie pobytu należy zdecydowanie odwiedzić. Kielce, to miasto z głęboką tradycją, w którym nie brak jest atrakcji i miejsc do zwiedzania a ich różnorodność powinna zachwycić najbardziej wymagające gusta. Znajdują się tu liczne zabytki, ciekawe budowle, bardzo długi deptak, przepiękny park i wiele, wiele innych. Poniżej prezentujemy miejsca, które warto dodać do swojej listy zwiedzania podczas urlopu lub noclegu w Kielcach.

Deptak – ulica Sienkiewicza

Ulica Sienkiewicza to najczęściej odwiedzana ulica Kielc, która łączy w sobie charakter zabytkowy ze współczesnym centrum handlowym. Jest całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego (deptak), ma długość ok. 1.270 metrów i ciągnie się od dworca kolejowego do placu Moniuszki. Wytyczona została w l. 20-tych XIX wieku; połączyła wykształcone na przestrzeni stuleci dwa organizmy osadnicze – miejski od płn. i kościelno-rezydencjonalny na Wzgórzu Zamkowym. Początek ulicy jest przy pl. Niepodległości z dworcem PKP, pocztą i hotelem „Łysogóry” …

Rynek

Kielecki Rynek stanowił centrum średniowiecznego założenia miejskiego, które do dnia dzisiejszego przetrwało bez istotniejszych zmian. Brakuje tu jedynie ratusza, który znajdował się pośrodku Rynku, a który został zniszczony w czasie pożaru w 1800 roku. Obecnie zarys murów dawnego ratusza zaprezentowany jest jest na płycie Rynku. Tzw. „starówka kielecka” to plac znajdujący się w centrum Kielc, stanowiący od dawien dawna centrum życia w mieście. Kiedyś można tu było dokonać zakupów oraz załatwić sprawy urzędowe w ratuszu …

Park miejski im. Stanisława Staszica

Park Miejski w Kielcach (im. Stanisława Staszica) znajduje się w centrum miasta pomiędzy ulicami: Zamkową, Staszica, Solną, Paderewskiego, Ogrodową i Jana Pawła II. Stworzony w latach 30-tych XIX w. jako „ogród miejski” powstał częściowo na terenach spacerowych Szkoły Akademiczno-Górniczej powołanej przez St. Staszica w 1816 r. Park należy do najstarszych w Polsce i dlatego w 1972 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego. Część wschodnia parku przystająca do ulicy Jana Pawła II i dawnych zabudowań więziennych …

Pałac Biskupów Krakowskich

Najcenniejszym zabytkiem Kielc jest pałac biskupów krakowskich popularnie nazywany zamkiem. Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach znajduje się przy ulicy Plac Zamkowy 1 i obecnie jest siedzibą Muzeum Narodowego. Jest to jeden z głównych symboli miasta, barokowy pałac, dawna rezydencja biskupów krakowskich. Pałac zakwalifikowany został do najwyższej klasy – grupy „0” w dawnej klasyfikacji zabytków. Pałac Biskupów Krakowskich powstał w latach 1637-1644. Inicjatorem jego budowy był biskup krakowski Jakub Zawadzik. Jest to jeden z najlepiej zachowanych i najcenniejszych zabytków polskiej …

Wzgórze Karczówka

Nieco z dala od centrum Kielc znajdują się rezerwaty przyrody: Karczówka, Skalny im. Jana Czarnockiego, Biesak-Białogon i Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego. Trzy pierwsze mieszczą się w zachodnich dzielnicach Kielc. Rezerwat Karczówka to rezerwat częściowy o powierzchni 26,55 ha, stworzony w 1953 roku. Na Karczówce zaczyna się znakowany szlak koloru czerwonego: Kielce ul. Podklasztorna – Karczówka – Brusznia – Kielce Białogon – Zalesie – Zgórskie Góry – jaskinia Raj – góra Zelejowa – Chęciny Rynek (18,5 km). Cel ochrony określony w dokumencie powołującym rezerwat jest …

Rezerwat przyrody Kadzielnia

Kadzielnia to charakterystyczne dla krajobrazu Kielc wzgórze o wysokości 295 m n.p.m. położone w południowej części miasta. Na zboczach wzniesienia rosły rośliny służące do sporządzania kadzideł – stąd nazwa. Od XVIII wieku eksploatowano tu wapienie dla celów budowlanych. W roku 1886 zbudowano trzy piece do wypalania wapna. W 1938 roku zakłady Kadzielni posiadały 200 pracowników, którzy wydobywali skałę wapienną do produkcji nawozów, topnika dla przemysłu hutniczego, wapienia dla przemysłu cukrowniczego i mieliwa wapiennego dla hut szkła. Część produkcji przeznaczona była na…

Rezerwat Przyrody Wietrznia

Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego to rezerwat częściowy o pow. 17,95 ha, stworzony w 1999 roku,
Celem ochrony jest: „Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu wyrobisk odsłaniających profile wapieni dewońskich. Stanowisko bogatych i dobrze zachowanych skamieniałości dewońskich”. Rezerwat znajduje się na terenie byłego kamieniołomu, należącego do największych w regionie świętokrzyskim. Starania o stworzenie rezerwatu na tym terenie trwały od połowy lat 70-tych XX wieku, kiedy została zakończona eksploatacja kamieniołomu. Rezerwat Wietrznia jest jednym z bardzo ważnych i niezwykle cennych odsłonięć geologicznych o znaczeniu przekraczającym granice …

Centrum Geoedukacyjne – GeoPark Kielce

Geopark Kielce jako jednostka budżetowa został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kielcach – nr XV/268/2003. Działalność swoją rozpoczął 1.10.2003 r. pod nazwą Centrum Geoedukacji Kielce. Przystąpienie do realizacji celów określonych przez statut Centrum Geoedukacji Kielce, zmierzających w szczególności do promowania walorów geologicznych Miasta Kielce oraz tworzenia w nim warunków sprzyjających do rozwoju turystyki, stworzyło potrzebę zmiany nazwy jednostki z „Centrum Geoedukacji Kielce” na „Geopark Kielce”. Dotychczasowa nazwa kładła bowiem nacisk na działalność edukacyjną …

Muzeum Zabawy i zabawek

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach to istny raj dla dzieci i dla dorosłych. Jest to najstarsze i największe muzeum zabawek w Polsce. W zabytkowym budynku dawnych hal targowych (XIX w.) zaprezentowano 12 wystaw tematycznych i ekspozycje zmienne w 2 galeriach; w sumie zbiory to kilka tysięcy eksponatów, zabawki historyczne i ludowe, modele samochodów, pojazdów, statków, kolejki, lalki teatralne itp. Muzeum to mieści się na Placu Wolności 2 i posiada powierzchnię 631 m2, na których zaprezentowano kilka tysięcy eksponatów – zabawek historycznych oraz współczesnych, pochodzących z Polski oraz z całego świata. Mieści się tutaj kilkanaście wystaw, wśród których znajdują się: zabawki …

Powrót do góry