W tych górach jest wszystko co kochamy i chcemy Wam to pokazać…

Nie tylko Miasto i Gmina Chęciny jest pełna wrażeń i atrakcji. W niedalekiej okolicy znajduje się wiele ciekawych miejsc do zobaczenia. My natomiast jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie i milo oraz aktywnie spędzi czas w Chęcinach i okolicach Chęcin. Poniżej prezentujemy wybrane miejsca, które według nas warto zapisać na swojej liście zwiedzania w mieście Chęciny. Z pomocą dla naszych gości przychodzi nam portal Historia Chęcin w swoim artykule Spacerkiem po Chęcinach.

Miasto i gmina Chęciny

Spacer po Chęcinach rozpoczynamy od zwiedzania zamku królewskiego. Wycieczki autokarowe mogą podjechać na parking ulicą Jędrzejowską, a stąd oznakowaną trasą turystyczną wejść na zamek. Dla turystów pieszych punktem startu jest Górny Rynek (przystanek autobusowy), skąd na Górę Zamkową prowadzą – do wyboru – dwie trasy: łatwiejsza – ulicą Jędrzejowską i dalej oznakowanym szlakiem lub trudniejsza – z rynku kamienistą drogą obok Urzędu Miasta, następnie w prawo obok kościoła św. Bartłomieja i stromą ścieżką w górę w kierunku zamku …

Zamek Królewski

Zamek chęciński został wybudowany na przełomie XIII/XIV w. i obejmował wówczas tylko część wschodnią z dwiema okrągłymi wieżami – tzw. zamek górny. Niestety, nie wiadomo kto i kiedy dokonał jego fundacji. Jedna z hipotez głosi, że warownię wystawił biskup krakowski Jan Muskata, który był zwolennikiem króla czeskiego i polskiego Wacława II (być może to właśnie z królewskiego polecenia rozpoczęto prace fortyfikacyjne). Z kolei inni historycy przypisują budowę Władysławowi Łokietkowi. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1306 r. i dotyczy …

Kościół św. Bartłomieja

Kolejnym obiektem wartym zwiedzenia jest kościół parafialny. Po wyjściu z zamku bramą zachodnią skręcamy w prawo i schodzimy stromym zejściem bezpośrednio przed świątynię. Kościół św. Bartłomieja stoi na północnym stoku Góry Zamkowej i jest jedną z najstarszych budowli w Chęcinach. Ufundowany został w I poł. XIV w. (ok. 1315 r.) prawdopodobnie przez Władysława Łokietka, ale dokończył jego budowy Kazimierz Wielki ok. 1350 r. Nie zachowała się data erekcji (aktu założycielskiego) parafii chęcińskiej. Wiadomo jednak, że już w XV …

Rynek Górny

Po zwiedzeniu kościoła parafialnego schodzimy kamiennymi schodami na Rynek Górny (Plac 2-go Czerwca). Rynek pochodzi z okresu lokacji miasta i pełnił w przeszłości rolę targową. Miał kształt prostokątny z ulicami wychodzącymi na cztery strony świata i otoczony był domami o układzie szczytowym z drewnianymi podcieniami, które usunięto w latach 20-tych XIX w. Obecnie wszystkie budynki położone są równolegle do rynku (układ kalenicowy). Na środku placu wznosił się ratusz, zniszczony przypuszczalnie w poł. XVII w. Dzisiaj najważniejszym budynkiem w rynku jest piętrowy magistrat pochodzący z 1837 r. (z zegarem), a zmodernizowany …

Synagoga

Z Górnego Rynku udajemy się ulicą Długą (przy wschodniej pierzei) do pożydowskiej synagogi. Dawna bóżnica została wzniesiona w 1638 r. w stylu późnego Renesansu. W 1905 r. została odrestaurowana po pożarze i rozbudowana. Budynek spełnia dzisiaj funkcję Gminnego Ośrodka Kultury (dawniej mieściło się tu kino „Marmury”). Jest otynkowany, z dachem czterospadowym pokrytym gontem. Na uwagę zasługuje kamienny portal wczesnobarokowy (w przejściu do sali) i trzy pary kamiennych drzwi renesansowych. Nad wejściem do sali głównej (dla mężczyzn) widnieje napis w języku hebrajskim. We wnętrzu jest późnorenesansowy …

Niemczówka

Po zwiedzeniu synagogi wracamy na Rynek Górny i przechodzimy w przeciwległą ulicę Małogoską, przy której pod numerem 5 znajduje się zabytkowy budynek – tzw. „Niemczówka”. „Niemczówka” to budynek murowany w stylu renesansowym w zabudowie szeregowej, który dawniej spełniał rolę karczmy. Posiada ciekawy układ dwutraktowy z obszerną bramą i sienią przejazdową. Nad jednym z portali widnieje data wybudowania – 1570 r. – i nazwiska właścicieli: Walentego Wrześni i jego żony, Anny z Niemczów. W dużej sali na parterze (obecnie biblioteka) Znajduje się trzyczęściowe okno z renesansowymi kolumienkami oraz belka stropowa (tzw. „sosrąb”) z datą 1634…

Klasztor i Kościół Bernardytek

Bezpośrednio za „Niemczówką” usytuowany jest zespół budynków klasztoru i kościoła Bernardynek, który wcześniej posiadały Klaryski. Zakon reguły św. Klary założyła w Chęcinach Klara Grędoszewska, która w 1643 r. wystarała się u prymasa Macieja Łubieńskiego o pozwolenie na utworzenie klasztoru. Budynek, w którym mieszkały zakonnice, został im ofiarowany po bezpotomnej śmierci jego budowniczego Kaspra Fodygi. Klaryski nie miały początkowo swojego miejsca modlitw i dopiero w 1673 r. uzyskały kościółek św. Marii Magdaleny, który rozbudował starosta Stanisław Bidziński oraz dokupił ogród …

Klasztor i kościół Franciszkanów

Następnym obiektem godnym zwiedzenia są: klasztor i kościół Franciszkanów. Dochodzimy do nich idąc od pomnika ofiar II wojny światowej w dół ul. Franciszkańską (dawną 1-Maja). Ostatnie zabudowania po prawej stronie za wysokimi murami to właśnie zabytkowy obiekt sakralny. Wejście do niego prowadzi przez wjazdową bramę zachodnią, w której znajdują się otwory strzelnicze oraz marmurowa tablica upamiętniająca pobyt tutaj w 1822 r. Namiestnika Królestwa Polskiego – gen. Józefa Zajączka. Klasztor i kościół Franciszkanów ufundował w 1368 r. Kazimierz Wielki. W 1465 r. uległ pożarowi …

Rynek Dolny

Rynek Dolny jest dowodem na dalszy rozwój przestrzenny późnośredniowiecznego miasta w kierunku północnym. Plac ma kształt prostokąta o wymiarach 120 x 30 m i pokryto go brukiem. Na uwagę zasługuje tu piętrowy budynek w pierzei zachodniej – dawny zajazd z 1826 r. Obok niego stoi parterowy dom z XVIII/XIX w. z sienią przejazdową, która dzieli go na część mieszkalną i stodołę. Na Rynku Dolnym kończymy spacer po Chęcinach. Tutaj możemy umówić się na spotkanie przy autokarze. Wycieczki piesze mogą dojść ulicami Staszica lub Łokietka na Rynek Górny i stąd odjechać autobusem …

Powrót do góry